Svärdsjövägen 380 812 94 Åshammar  
Tel/fax 0290 504 46 Mobil 070 243 03 66  
e-mail  info@dalforssnickeri.se
Seattle Seahawks Jerseys
2-glas 2+1 glas3-glasFasta glaspartier 1700-tal 1800-tal Runda Ovala

 

 

Våra fönster tillverkas med omsorg av noga utvald senvuxen fura. Virket kommer från vår närregion (Gästrikland, Hälsingland och Dalarna) där det växer sakta, vilket medför tätvuxet och motståndskraftigt virke.

Efter att virket har hyvlats sorteras det till ytter- och innerbågar för att få så tätvuxet virke som möjligt i ytterbågarna, som blir utsatta för väger och vind. Vi försöker att så långt det går använda kvarterssågat virke i ytterbågarna så att årsringarna ligger mot utsidan.

Vi tillverkar enbart efter beställning, så våra fönstern kan levereras helt enligt kundens önskemål vad gäller mått, spröjsning och former.

Den profil vi normalt använder är en allmogeprofil från andra halvan av 1800-talet. För 1700-talsfönstren har vi kopierat profilen från ett originalfönster från 1700-talet.

Om kunden önskar kan vi ta fram speciella profiler.